Ajuda'ns a millorar

ATESMAPS

Cartografia d'allaus en 3d dels Pirineus:
ATES, cartografia d'allaus i anàlisi del terreny. Carrega un track i planifica l'activitat de forma òptima.

3d_rotation Anar al geovisor

Què és Atesmaps?

Atesmaps.org és una eina online de planificació de sortides en muntanya hivernal al Pirineu. Concentra totes les zones ATES classificades fins al moment i les capes complementàries d’orientacions-altituds i pendents. Mitjançant l’avaluador de condicions, es relaciona la classificació del terreny ATES amb el Butlletí de Perill d’Allaus de la zona. Juntament amb la càrrega de tracks i la visualització en 3d, l’eina del visor permet planificar l’activitat de la millor forma possible.

Com planificar una sortida

 • 1. Selecciona una zona
 • 2. Consulta el BPA, llegeix-lo detingudament (BPA)
 • 3. Evalúa el terreny mitjançant l’ATES o les eines complementàries d’anàlisi.(Ates, Eines)
 • 4. Tria el teu recorregut, ja sigui mitjançant el cercador o carregant el teu propi track. No oblidis de tenir preparats recorreguts alternatius.
 • 5. Llegeix les recomanacions de l’Avaluador Trip Planner (per a les zones ATES) (Avaluador)
 • 6. Valoreu el recorregut conjuntament amb el grup, repasseu de nou totes les informacions i assegureu-vos de tenir el material de seguretat a punt.
 • 7. UN COP SOBRE EL TERRENY REPETIU L’AVALUACIÓ TERRENY-CONDICIONS-GRUP CONTÍNUAMENT

Butlletí de perill d'allaus

El butlletí de perill d’allaus és una previsió regional normalment a 24 hores emesa per diferents organismes oficials segons regions nivoclimàtiques i països. En els butlletins hi trobarem el grau de perill i la seva distribució, els problemes típics d’allaus del dia i altres informacions complementàries com les condicions de la neu, la meteorologia prevista, etc.

L’Escala Europea de Perill d’Allaus té 5 nivells.

 • 1. Feble
 • 2. Moderat
 • 3. Marcat
 • 4. Fort
 • 5. Molt fort

En les següents imatges es mostra la distribució de les zones potencialment perilloses en cadascuna d’aquestes 5 situacions sobre una mateixa porció de terreny. En general, com més elevat és el perill d’allaus més probable és que se'n desencadenin i més notable serà la seva mida.

Escala de classificació del terreny d'allaus (ATES)

Què és?

La cartografia ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale) és una classificació del terreny segons la seva exposició a les allaus. Va ser creada al Canadà l’any 2003 i cada cop més són les zones muntanyoses cartografiades segons aquesta metodologia. El Pirineu n’és un bon exemple!

Simple:

Exposició a pendents poc drets i terreny forestal. Algunes clarianes de bosc poden implicar zones d’arribada d’allaus poc freqüents. Moltes opcions per reduir o eliminar l’exposició.

Exigent:

Exposició a zones de trajecte d’allaus ben definits, a zones de sortida o a trampes. Hi han opcions per reduir o eliminar l’exposició trobant rutes amb cura.

Complex:

Exposició a zones de trajecte d’allaus múltiples i superposades o a grans extensions de terreny obert i dret. Zones d’inici d’allaus múltiples i amb trampes a sota. Mínimes opcions de reduir l’exposició.

Per què serveix? I per què no serveix?

És un tipus de cartografia creada especialment per a la planificació de les activitats de muntanya. No és una eina de navegació ja que pot no arribar a detallar certes característiques del terreny a escala de vessant. Per tant, segueix sent necessària una interpretació de la neu i del terreny durant l’activitat.

Capes complementàries

Mitjançant el visor es pot activar també la capa de trajectòria de les allaus més habituals, disponible en la majoria de zones cartografiades. Aquestes corresponen a allaus naturals recurrents de tamany considerable o bé amb un període de retorn més gran però que poden entrar en terreny simple.

Eines complementàries d'anàlisis del terreny

Normalment, la probabilitat de desencadenar una allau i la seva mida no és igual a tot arreu sinó que varia en el temps i segons l’altitud i les orientacions dels vessants. La distribució del perill i dels problemes d’allaus la podem consultar en el BPA del dia. Per fer una bona selecció del terreny en funció d’aquestes condicions, Atesmaps.org ofereix també la possibilitat de seleccionar de forma ràpida en el seu visor determinades orientacions i franges altitudinals, a la vegada que permet consultar el pendent per franges de 5º.

Recordeu que la majoria de les allaus tenen lloc entre els 30 i els 45º, sent el pendent de 38º el més favorable. Una bona planificació és el primer pas per evitar accidents!

Avaluador

L’Avaluador-Planificador de Ruta és una eina de planificació complementària a la Classificació del Terreny d’Allaus que permet als practicants creuar el grau de perill d’allaus del dia amb la classe de terreny ATES d’un itinerari o zona, i obtenir unes recomanacions de seguretat. En aquest procés, l’experiència dels practicants en neu i allaus també es valora. Les tres recomanacions que ens ofereix l’Avaluador són les següents:

Precaució:

Cal saber reconèixer el perill i tenir les habilitats bàsiques de circulació amb seguretat i de rescat. Les condicions són adequades per entrar i circular per terreny d’allaus i els accidents són generalment infreqüents.

Precaució extra:

Les allaus són possibles per causes humanes o naturals, i els accidents són freqüents. Es requereix un nivell avançat de comprensió del perill d’allaus existent.

No es recomana:

No es recomana circular per la muntanya sense coneixements de nivell professional o expert en neu i allaus. Condicions proclius perquè hi hagi accidents per allaus.

En el visor Atesmaps.org, clicant sobre un punt del mapa, automàticament es mostra aquesta selecció dins la figura de l’Avaluador. Aquest procés automàtic té en compte el grau de perill més alt del BPA del dia en la zona seleccionada i la classe de terreny (si es disposa de cartografia ATES).

Va a càrrec dels practicants valorar els seus coneixements en neu i allaus i acollir-se a les recomanacions per acabar escollint el recorregut de la seva activitat. Una de les limitacions d’aquest procediment és que no es tenen en compte les condicions del mantell en funció d’altituds i orientacions. Les eines complementàries d’anàlisi del terreny juntament amb una lectura detallada del BPA permeten fer una planificació més precisa de l’activitat.

Sobre l'Associació ATESMAPS

Som una entitat sense ànim de lucre fundada el 15 de Maig de 2020 a Barcelona. Els nostres objectius són:

 • Incentivar la planificació de l’activitat esportiva en la muntanya hivernal i remarcar-ne la seva importància.
 • Promoure la formació de la seguretat en terreny d’allaus.
 • Concentrar tota informació relativa al perill d’allaus, creant una base de dades que permeti profunditzar en l’estudi de les allaus.
 • Divulgar dades i/o estudis rellevants per al coneixement de les allaus.
 • Promoure l'expansió de la cartografia ATES per tot el Pirineu.

Per assolir aquests objectius, realitzem les activitats següents:

 • Treballem per oferir una eina tecnològica (web, mòbil, ...), entre d'altres, un visor web, que permet explotar tots els punts mencionats amb anterioritat.
 • Xerrades divulgatives en centres excursionistes o col·lectius interessats.
 • Vehiculem les usuàries a cursos de formació de seguretat en terreny d'allaus.

En l’actualitat Atesmaps.org se suporta mitjançant les aportacions dels socis fundadors, i està en continua cerca de col·laboracions que ajudin a viabilitzar el projecte així com a finançar millores al visor i a possibilitar nous projectes.

Si ets usuària habitual del visor i valores els serveis que ofereix, t’animem a fer una donació per ajudar-nos a mantenir-lo en funcionament i a continuar implementant millores.